Tôi giật mình
             không phải chuyện hoang đường âm phủ
bến tàu
       cháy bỏng
                 như lửa hè thiêu sắt bỏng sôi
Bến tàu mở rộng
               đón "Tê-ô-đo Nét"
Đúng anh ta
           Tôi đã nhận ra
những vòng phao mục kỉnh, đúng anh rồi
Chào bạn Nét
vui bao nhiêu thấy bạn sống hôm nay
một cuộc sống
             móc, dây,
                       ống khói
Xích lại gần đây
                 nước cạn lắm không ?
Tự Ba Tum
          bạn thành một con tàu
Bạn nhớ chứ ?
             thuở bạn còn là bạn
ta uống chè
           trong buồng chuyến xe thơ
Quanh ta tất cả ngáy khì khò
bạn còn nhòm những thư mật gắn xi
Suốt đêm
        ta nói chuyện Jakobson
Bạn bật cười!
             đổ hết mồ hôi
                          không nhớ được câu thơ nào cả
Khi gần sáng bạn gà gật ngủ
                          ngón tay, cò súng, móc nhau
Đứa nào vô phúc đụng vào!
Ai biết đâu
           qua một năm trời
Gặp lại bạn
           bạn thành con tàu lớn
Đằng sau bạn
           mênh mông
                     vầng nguyệt
đẫm mình trong biển
                   xẻ nước làm đôi
tưởng như
bạn lê bước
           sau cơn tử chiến
vệt máu dài sang sáng theo chân
Chủ nghĩa cộng sản trong sách
                             xem mờ như khói
Sách là nơi chịu đủ thứ loạn cuồng
Vào tay ta
những ao ước thành xương thành thịt
giấc mơ cộng sản
                thành hình
Chúng ta sống
             giữ câu nguyền sắt đá
Chúng ta đi muôn khổ ngàn đau
không tính toán, suy bì bom đạn
cho
   toàn thế giới
                 sống chung
Máu ta đỏ
         không pha nước lã
Chúng ta đi
          đạn sủa sau lưng
để khi chết
           chúng ta sẽ hoá
thành những con tàu
                   thành những bài thơ
hoặc thành những gì gì khác nữa
Những người như tôi
                  không bao giờ chết
Nhưng cuộc đời có tử có sinh
nên tôi muốn
            ước ao độc nhất
chết
   như là
          bạn Nét tôi kia

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)