Trời phú cho tôi nhiều khả năng yêu
Ai cũng phải
tập lam làm
từ bé
Nhưng tôi
tôi chuồn đi chơi bên bờ sông Rion
tôi lê la
mọi chuyện, cóc cần
Mẹ phát giận:
“Cái thằng hư đốn”
Cha múa dây lưng như múa roi da
Còn tôi
tôi vẫn đi, vài xu giả trong người
cùng lính tráng chơi bài ba lá
Trong lò Ku tét đồng hun
chân đất
mình trần
tụt giầy phanh áo
tôi quay lưng
             quay bụng
                       cho mặt trời nung
nhiều phen lộn mửa
Mặt trời kinh ngạc:
“Chà! cái thằng! nó cao như ba quả táo
nó đeo
một quả tim người
Tim nó ấn nó còng lưng xuống
Vì sao
nó ở
trong cái chỗ cỏn con độ một thước này?
là chỗ của ta
của sông ngòi
của muôn trượng đá?”

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)