Tôi khoắng tung toé cốc sơn màu
Xoá nhoà luôn bản đồ cuộc sống
Tôi chỉ trên đĩa thịt đông
Những gò má giô đại dương
Tôi đọc trên vảy con cá sắt tây
Lời kêu gọi những cặp môi mới mẻ
Lấy cây sáo máng nước
Thổi một bài dạ khúc
Liệu bon anh có làm được không?


Nguồn: Thơ Maiakốpxki/ NXB Văn học, 1979.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)