Lớn lên nhiều bài vở phải làm
Người ta dạy phép văn cho những anh dại chị khờ
Còn tôi
tới lớp năm bị đuổi
Tại Mạc-tư-khoa
tôi lăn đi qua các nhà tù
trong cái thế giới nhỏ xíu
các căn nhà
bọn thi sĩ xù lông nằm trên ghế đệm
Chẳng có mong gì cái bọn chó xù lông tình tự ấy
Tôi
tôi học yêu đương
trong các nhà tù
Với tôi nào có nghĩa gì những nuối tiếc rừng Bu-lôn cũ
những thở than trời biển ngàn mây!
tôi thì
nhòm qua kẽ buồng giam số 103
tôi yêu
một sở cho thuê đòn đám
Ai thường thấy hàng ngày ánh nắng
thì coi thường
" Nắng niếc báu gì đâu ?"
Nhưng với tôi
một ánh nắng
vàng hoe cửa buồng giam
tôi đánh đổi cả cuộc đời không tiếc

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)