Một giờ nữa mỡ bệu các người
từng đứa một nhỉ ra ngoài ngõ sạch
tôi đã mở các người xem bao hộp gấm đựng thơ
phí của giời, tôi vung mất bao lời vô giá

Này ông, thằng đàn ông, sợi bắp cải vướng nơi râu mép
canh đâu đây còn thừa, ông chưa đớp hết, chưa húp hết
Này bà, mụ đàn bà, phấn bà bôi bê bết lớp da
bà giống con sò, trong vỏ sò sự vật ló ra

Các người bẩn thỉu, đứa mang ủng, đứa không mang ủng
chen chúc trèo lên cánh bướm trái tim thơ
Bầy người hoá thú sắp cựa cựa, quậy quậy
Kìa con rận trăm đầu dựng chân ngó ngoáy

Nếu hôm nay, tôi, thằng Hung Nô thô lỗ
trước mặt các người tôi không muốn xun xoe
thì đây tôi cười một tràng dài hô hố
đây tôi thích thú nhổ vào mặt các người
phí của giời, tôi vung mất bao lời vô giá


Nguồn: Tuyển tập thơ Maiakốpxki, NXB Văn học, 1979
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)