Từ những năm tháng trai trẻ
Người đã đứng vững như một thân cây bám chặt đất
Bão táp phong ba
Cây càng vững
càng sum suê cành lá
Cả cuộc đời cho tới khi mặt trời xế bóng
Cây vươn cao, không biết uốn cong
Người đã nếm đủ mùi rượu vang nước Pháp
và những thứ vô cùng chua chát
đã khiến Người
đi tìm câu trả lời cho cuộc sống hôm nay
Trong những khoảnh khắc cuối đời
Người vẫn kịp mỉm miệng cười
gửi lại bức thông điệp
vẫy chào hạnh phúc tương lai


31-3-1980

Nguồn: Lời từ biệt và chiếc khăn voan (thơ Tiệp), Nhiều tác giả, NXB Thế giới, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)