Với chúng ta thời gian sẽ khắc nghiệt
và lời lẽ khó mà phân biệt
chúng ta xích gần đến nghĩa địa hơn
Những người chết có thể không quê hương
nhưng quê hương không thể thiếu vắng người chết


Nguồn: Lại một mùa xuân, NXB Văn học, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)