Bầu trời thu nhỏ lại
giống như cổ họng bị xiết chặt
cả mặt trăng cũng bị treo cổ

Bạn hãy cứ hôn cháy bỏng khi trời đã muộn


Nguồn: Lại một mùa xuân, NXB Văn học, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)