Anh chỉ hiểu mình em
Như sóng vỗ hiểu về sóng vỗ
Như sao đêm hiểu về sao đêm
Như đau khổ hiểu về đau khổ

Nghìn năm sau anh bay đến bên em
Như tia nắng hoà cùng tia nắng
Như sóng trắng hoà cùng sóng trắng
Giữa đại dương êm đềm

Nhưng chúng ta không được sống cùng nhau
Không cùng chia niềm vui
Không cùng chia đau khổ
Vào các bờ khác nhau sóng vỗ
Sau tầng mây sao đứng xa nhau

Anh chỉ nhớ mình em
Như sóng vỗ nhớ về sóng vỗ
Như sao đêm nhớ sao đêm
Như đau khổ nhớ về đau khổ


Nguồn: Thơ dịch, Thái Bá Tân, NXB Lao động, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)