Đối với tôi chuông đã ngân lên
những hồi rung thê lương báo tử
thức tỉnh ta thoát ra ngoài giấc ngủ
mục nát xác thân trong chiếc quan tài

Rằng tiếng chuông đã không rung lên
trên tất cả tháp cao cuồng nhiệt
Từ giấc chập chờn không làm thức dậy
đến chừng nào tôi còn sống nơi đây


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia (tuyển chọn và dịch), Đỗ Ngọc Việt Dũng, NXB Hội nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)