Từ mái nhà khói trắng nhẹ toả bay
Hương vị ngọt thoả lấp tràn không khí
Chút nữa thôi bữa ăn tối bắt đầu

Bầu trời xa xanh biếc khoác tạp dề
mang trọng lượng cây cầu vồng trĩu nặng
qua đôi vai chậm chạp hạ từ từ

trong chốc lát dáng những người con gái
nhón bước chân tới lấy nước giếng khơi


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia (tuyển chọn và dịch), Đỗ Ngọc Việt Dũng, NXB Hội nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)