Đông trắng đường gập ghềnh
Kẻ ác rình mệnh bạn
Gió buốt bàn tay hiền
Niềm vui nhường thù hận

Tuyết phủ luống cày đen
Ánh sáng nay giảm bớt
Đóng cửa chặn gió bấc
Cài then chống mây lan

Rồi để tim hé mở
Trái tim, cửa thiêng liêng
Trời đầy sương lam phủ
Dường Chúa sắp ánh lên

Đừng tin hạnh phúc hiểm
Hãy nghi kẻ ghét ghen
Hãy nghi thày tu rởm
Nhưng tin tình yêu bền

Tin tình yêu vạn kiếp
Lấp lánh dưới mạng che
Tặng tình yêu lửa chói
Tặng tình yêu sao Khuê

Hãy yêu đừng thất vọng
Đôi lần qua tim bạn
Thơ tôi nói thầm thì
Đừng bối rối một ly

Lòng chung thuỷ tuyệt vời
Đức hạnh luôn cao cả
Khoan dung với mọi người
Khiến tội tình mau xoá

Ý nghĩ muôn kiều diễm
Không gì làm phôi pha
Tình yêu như đuốc hiếm
Ta đốt lên soi ta

Chống loài quỷ hận thù
Ta dịu hiền thanh thản
Lấy tình thương ngàn thu
Đối âm mưu thủ đoạn

Thù hận là mùa đông
Ta thương, nhưng can đảm
Giữ nụ cười chiến thắng
Thoát giông, hỡi cầu vồng

Hãy giữ tình yêu mãi
Đông vẫn rực trời sao
Chúa giữ trời không đổi
Hãy giữ hồn thanh cao


Nguồn: Hãy yêu nữa, NXB Văn học, 1990
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)