Những người thành kính vì tổ quốc hi sinh
Được quần chúng đến bên linh cữu cầu kinh
Tên họ đẹp nhất giữa những tên đẹp nhất
Mọi vinh quang, bên họ, đều mong manh
Và như một người mẹ hiền, tiếng nói
Của toàn dân ru ngủ muôn đời

Vinh quang thay Pháp quốc ta vĩnh cửu
Và những ai hi sinh hết vì người!
Những tử đạo, anh hùng đầy quả cảm
Mà guơng họ khích động lòng can đảm
Muốn xứng đáng giành vị trí trong lăng
Và bước vào, như họ, cõi vĩnh hằng!

Chính vì liệt sĩ với hương hồn xứng đáng nghỉ nơi đây
Mà thần lăng dựng lên giữa trời mây
Trên Paris, thành phố nghìn ngọn tháp
Nữ hoàng của những đô thành tráng lệ
Những hàng cột thành vòng hoa đường bệ
Mà hàng ngày trời hửng lại thếp vàng!

Vinh quang thay Pháp quốc ta vĩnh cửu
Và những ai hi sinh hết vì người!
Những tử đạo, anh hùng đầy quả cảm
Mà guơng họ khích động lòng can đảm
Muốn xứng đáng giành vị trí trong lăng
Và bước vào, như họ, cõi vĩnh hằng!

Vậy nên dù liệt sĩ đã yên nghỉ dưới mồ
Họ chẳng hề bị rơi bỏ, lãng quên
Ta nghiêng mình trước lăng người tưởng niệm
Với riêng họ, vẫn sống mãi, trung thành
Vịnh quang, ánh bình minh luôn luôn mới
Làm chiếu toả anh hồn và tô thắm cao danh!

Vinh quang thay Pháp quốc ta vĩnh cửu
Và những ai hi sinh hết vì người!
Những tử đạo, anh hùng đầy quả cảm
Mà guơng họ khích động lòng can đảm
Muốn xứng đáng giành vị trí trong lăng
Và bước vào, như họ, cõi vĩnh hằng!


Nguồn: Muôn điệu hồn tôi, NXB Thế giới, 2001.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)