Nếu tất cả những gì ta mơ ước
Một ngày kia sẽ hoá tình yêu
Trong bóng tối tiếng tôi cao vút
Cả gan nhiều, run rẩy cũng nhiều

Trong bài hát giọng cất lên lánh lỏi
Hoà lẫn Astrée, Eros, Gabriel,
Đủ màu sắc Thánh Thần về tụ hội
Cả tin Cao Xanh những sức mạnh dịu hiền

Giống như những tổ chim bé nhỏ
Dưới vòm đêm, vòm lá sum suê
Trao đổi với các vì tinh tú
Cuộc đàm thoại lớn thầm thì

Dưới vòm đêm mênh mông thanh thản
Không cửa ngăn, không khoá, không tường
Theo lối những con tim cất cánh
Tiếng nói tôi khiêm tốn lên đường

Và đến lúc các người khao khát
Qua nghìn trùng mây nước xa xôi
Nếu tất cả những bài ca ta hát
Một ngày kia sẽ hoá chim trời


Nguồn: Thơ dịch Khương Hữu Dụng/ NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)