Em đã đi rồi nhưng tôi còn thấy rõ
Đêm đáy vòm trời, ngày đáy rừng sâu
So với mắt linh hồn, mắt thể xác thấm vào đâu
Người ta buồn, thiếu người yêu bên cạnh
Người ta ngồi trong bóng đau, bóng đau làm hình ai lấp lánh
Ngôi sao thường mọc sáng giữa trời đêm
Như bóng mẹ tôi xưa, trong xa vời em hiển hiện lên
Ôi Laure! Giờ em ở đâu? Hình chói ngời nơi đó
Tôi yêu em, dẫu nghìn trùng tôi vẫn nhìn thấy rõ
Tất cả sẽ không là gì nếu không phải tình yêu
Ôi! Hai chữ "tôi yêu", hai chữ diễm kiều
Đủ sức nâng ta lên bằng vai cùng thần thánh
Tình yêu cho chúng ta rất nhiều vượt trên giác cảm
Laure, điều tuyệt vời là xa cách vẫn gần kề
Là vẫn sống với em sau khi em viễn hành về thế giới bên kia
Là gặp lại khắp nơi ánh sáng vừa bay mất
Anh hỏi: Em có ở đó không, người em thân yêu đã khuất?
Con ngươi nói: Không, nhưng tâm hồn trả lời: Laure vẫn ở kia


Nguồn: Thơ dịch Khương Hữu Dụng, NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)