Tập thơ xuất bản năm 1872 bao gồm những bài thơ về thời kỳ 8-1970 đến 7-1971 của tác giả gắn với cuộc chiến tranh Pháp-Thổ (mà ông đã mất người con trai Charles) và Công xã Paris.