Nàng nói: Em đã muốn quá nhiều
Êm đềm giây phút có bao nhiêu
Em nhìn anh đó qua làn mắt
Bao ý đi về ánh mắt yêu

Thăm anh, diễm phúc em đâu đủ
Được vây dẫu sao đã tuyệt rồi
Biết tính anh mong yên một chỗ
Em ngăn mọi kẻ gõ song ngoài

Em thu mình lại sống bên anh
Anh sư tử, em bồ câu xanh
Trên giấy em nghe êm tiếng bút
Bút rơi, em nhặt lại đưa anh

Đúng, em cạnh anh, em có anh
Ý nghĩ, men say, người mơ mộng
Biết, nhưng em vẫn muốn tâm tình
Khi anh trọn đêm bên sách đống

Dù anh cúi mặt, chẳng nửa lời
Tim em chỉ đậm bóng anh thôi
Để em một dạ nhìn anh mãi
Hãy nhìn em đôi lúc trong đời


Nguồn: Hãy yêu nữa, NXB Văn học, 1990
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)