Một hôm, quận công Berthold, cháu bá tước Hugo
Hầu tước sông Rhin, lãnh chúa vùng Fribourg ở Brisgau
Qua vùng rừng Thuringe săn thú
Thấy một con khỉ, một Thiên Thần dưới tán cây cổ thụ
Như hai đấu sĩ hằm hè
Nhìn nhau bằng con mắt lửa tròn xoe
Bên giương vuốt, bên xoè to đôi cánh
Và thiên thần nói: Berthold xứ Zœhringen, tiếng tù và lanh lảnh
Đương gọi ngươi rộ rã phía rừng sâu
Ngươi thấy linh hồn và thể xác đứng đối đầu
Ta là tinh thần của ngươi và nó là con thú
Mỗi lỗi lầm của ngươi xui nó thêm hung dữ
Mỗi điều tốt ngươi làm thêm sức mạnh cho ta
Lúc ngươi sống, ta vật lộn ôm ghì con vật xấu xa
Khi ngươi chết, tất cả tận cùng trong bình minh hay trong đêm mù mịt
Vì hoặc ta nâng ngươi lên hoặc ngươi bị con thú rừng ăn thịt


Nguồn: Thơ dịch Khương Hữu Dụng, NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)