Cùng với bướm cánh hoa than thở
Chàng đừng trách em!
Số phận ta khác nhau. Em ở
Chàng lại bay liền!
Chúng ta yêu nhau trong vắng vẻ
Với người cách xa
Chúng ta giống nhau - Người ta bảo thế
Như hai đoá hoa.
Nhưng gió cuốn chàng đi. Đất cầm em lại
Số phận bạo tàn
Em muốn thở thơm cánh chàng mãi mãi
Trong khắp không gian.
Nhưng than ôi! Giữa bao hoa mới
Chàng vội bay nhanh
Em ở lại thấy bóng mình trơ trọi
Quấn dưới chân mình
Chàng bay đi, chàng trở lại
Rồi lại bay đi
Chàng thấy em mỗi khi bình minh tới
Nước mắt đầm đìa
Nếu chàng muốn ta mãi bên nhau trọn đời mơ ước
Hoàng tử huy hoàng
Hãy đâm rễ như em hay cho em có được
Đôi cánh như chàng.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé