Tranh tối tranh sáng của buổi chiều buông mát
Một giống như chim thiên nga, một giống bồ câu
Cùng đẹp và cùng vui vẻ, dịu hiền sao!
Hãy nhìn kia, cô chị với cô em ngồi đó
Ở mé vườn, và trên chị cùng em
Một chùm hoa cẩm chướng trắng tinh với nhánh dài mềm
Mọc trong một chậu cao bằng cẩm thạch
Cơn gió đẩy khiến cho hoa nghiêng mặt
Cúi nhìn hai cô, say đắm sững sờ
Và bên mép chậu giống như, trong bóng mờ mờ
Một đàn bướm ngừng bay, chiêm ngưỡng


Nguồn: Tuyển thơ Victor Hugo, NXB Văn học, 2001.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)