Em! nếu là vua, anh sẽ cho đế chế,
Chiến xa, quyền trượng, và cả thần dân
Vương miện vàng, và bồn tắm đài trang,
Những hạm đội, đại dương không chứa đủ,
Để có được cái nhìn em quyến rũ!

Nếu là Chúa, đất trời cùng sóng tụ,
Thiên thần, ác quỷ phải chịu phép thôi,
Hỗn mang đầy với đất mật ruộng xôi,
Miên viễn, không gian, trên trời, dưới đất,
Để có được nụ hôn em ngây ngất!