Yêu, nên có lúc giật mình
Thì rằng có nghĩa chứng minh lòng người
Là khi giao tiếp lứa đôi
Bởi tim hồi hộp mà lời run run.

Hãy cho tôi nói cùng em
Đừng cho tôi thứ gì thêm phút này
Nếu tôi buông tiếng thở dài
Hát lên, thì sẽ rất hay hơn nhiều.

Nếu tôi ở lại nơi đây
Chắc buồn hiu dưới gót hài của em
Và tôi có khóc vì em
Là điều hay đấy, xin em hãy cười.

Đàn ông có lẽ lắm người
Thường hay khó hiểu bởi lời ngây ngô
Nếu tôi run sợ vu vơ
Giai nhân ơi, chắc thẫn thờ vì tôi.