Tập thơ được xuất bản năm 1856 gồm 6 quyển, 156 bài thơ được viết chủ yếu từ năm 1841 tới 1855.

 

 1. “Cô gái đã cởi giày và bỏ mũ...” “Elle était déchaussée, elle était décoiffée...”
  1
 2. “Hãy yêu nữa, yêu nhau mãi mãi...” “Aimons toujours! aimons encore...”
  2
 3. “Sống cùng chốn người thương...” “Je respire où tu palpites...”
  1
 4. “Tới đây nào! cây sáo vô hình...” “Viens! - une flûte invisible...”
  1
 5. 15 tháng hai 1843 15 février 1843
  1
 6. Anh đã hái hoa này J’ai cueilli cette fleur pour toi sur la colline
  2
 7. Bài ca (Nếu không có gì cần nói) Chanson (Si vous n'avez rien à me dire)
  3
 8. Cái chết là gì Ce que c'est que la mort
  1
 9. Cảnh trong nhà Intérieur
  1
 10. Chúng tôi vào vườn hái trái anh đào Nous allions au verger cueillir des bigarreaux
  1
 11. Dương cúc Unité
  1
 12. Đàn bà trên trái đất Les femmes sont sur la terre
  1
 13. Đúng, tôi là người mơ mộng... Oui, je suis le rêveur…
  1
 14. Églogue
  1
 15. Gửi bà mẹ của em bé qua đời À la mère de l’enfant mort
  1
 16. Hai con gái tôi Mes deux filles
  1
 17. Hiện hình Apparition
  1
 18. Khoảng trời quang Éclaircie
  1
 19. Lise
  1
 20. Lời trong bóng tối Paroles dans l'ombre
  1
 21. Mộ chí Épitaphe
  2
 22. Một chiều khi tôi nhìn trời Un soir que je regardais le ciel
  1
 23. Ngày mai, khi rạng đông Demain, dès l’aube
  6
 24. Ông lão ăn mày Le mendiant
  1
 25. Thi sĩ về thôn quê Le poëte s’en va dans les champs
  1
 26. Thơ anh rời trang giấy Mes vers fuiraient, doux et frêles
  3
 27. Thuở ấy chúng tôi cùng ở Quand nous habitions tous ensemble
  1
 28. Tôi đã đến, đã thấy, đã sống Veni, vidi, vixi
  1
 29. Tôn giáo Religio
  1
 30. Trên sườn đất... Une terre au flanc...
  1
 31. Trời lạnh Il fait froid
  1