Các chàng hỏi cách nào
Mà trốn được cảnh sát
Với xuồng của chúng ta?
Các nàng bảo: chèo đi

Các chàng hỏi cách nào
Mà quên chuyện cãi vã
Khốn cùng và nguy hiểm?
Các nàng bảo: ngủ đi

Các chàng hỏi cách nào
Làm người đẹp mê say
Không cần bùa tinh vi?
Các nàng bảo: yêu đi


Nguồn: Những khúc dạo đầu, NXB Hội nhà văn, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)