Gió chiều, thổi nhẹ mơn man,
Hương hoa nở muộn ngập tràn quanh đây;
Đêm về; chim ngủ trên cây.
Đưa em về lại những ngày thanh xuân
Mắt em lấp ánh sao ngàn.

Thì thầm. Đây phút ân cần cho em
Hát bài ca thánh dịu êm.
Nhìn em dáng tuyệt trong đêm an lành,
Gọi ngàn sao: Xuống dỗ dành!
Nhìn em trong mắt: Sóng tình dậy lên!