Đàn bà trên trái đất
Là lý tưởng muôn vật
Ơi vũ trụ bí huyền
Hé mở qua môi hôn

Là tình yêu ngây ngất
Bên sóng và bầu trời
Thiên nhiên dù bát ngát
Chỉ là trang sức thôi

Mọi vật sáng long lanh
Dâng hồn ta hương sắc
Chúa không tạo giai nhân
Sẽ không hoa trinh bạch

Nếu không cặp mắt xanh
Ngọc lam sáng vô bổ
Không bàn tay nàng tiên
Kim cương là cuội nhỏ

Và cạnh cây duyên lam
Chùm hoa hồng đứng ngủ
Như những môi hé mở
Nhưng tuyệt đối lặng câm

Mọi vật đượm hồn mơ
Là nhờ duyên phụ nữ
Không có nàng Ève
Không có em tình tứ

Thì ngọc xanh cũng xấu
Như tình anh trốn em
Và chỉ là bệnh hoạn
CỦa muông thú trời đêm


Nguồn: Hãy yêu nữa, NXB Văn học, 1990
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)