Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 18/11/2008 03:31

Arte poética

Que el verso sea como una llave
Que abra mil puertas.
Una hoja cae; algo pasa volando;
Cuanto miren los ojos creado sea,
Y el alma del oyente quede temblando.

Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra;
El adjetivo, cuando no da vida, mata.

Estamos en el ciclo de los nervios.
El músculo cuelga,
Como recuerdo, en los museos;
Mas no por eso tenemos menos fuerza:
El vigor verdadero
Reside en la cabeza.

Por qué cantáis la rosa, ¡oh Poetas!
Hacedla florecer en el poema ;

Sólo para nosotros
Viven todas las cosas bajo el Sol.

El Poeta es un pequeño Dios.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản tiếng Anh

Let poetry be like a key
Opening a thousand doors
A leaf falls; something flies by;
Let all the eye sees be created
And the soul of the listener tremble.

Invent new worlds and watch your word;
The adjective, when it doesn't give life, kills it.

We are in the age of nerves.
The muscle hangs,
Like a memory, in museums;
But we are not the weaker for it:
True vigor
Resides in the head.

Oh Poets, why sing of roses!
Let them flower in your poems;

For us alone
Do all things live beneath the Sun.

The poet is a little God.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Câu thơ như chìa khóa
Mở được ngàn cánh cửa
Chiếc lá rơi đâu đó
Cánh chim vừa bay qua
Đôi mắt nhìn sáng tạo
Tam hồn người thăng hoa

Thế giới mới diệu kỳ
Những từ đầy hoa mỹ
Tính từ không sinh động
Là huỷ hoại cuộc đời

Trong chu kỳ thần kinh
Cơ bắp nào co giãn
Vật kỷ niệm bảo tàng
Tuy còn thiếu uy lực
Thực chất vẫn hùng mạnh
Ngự trị trong hồn anh

Sao ca ngợi hoa hồng
Hỡi những chàng thi sĩ?
Bạn muốn hoa đơm bông
Trong vần thơ uỷ mị?

Chỉ có chúng ta thôi
Làm mọi vật trên đời
Tất cả đều sống động
Dưới ánh sáng mặt trời

Và hỡi chàng thi sĩ
Chàng là ông Trời con

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời