Trái tim của chim
Trái tim ấy rực rỡ
Trái tim của đêm
Đêm thuộc về chim
Chim là trái tim của đêm
Nếu đêm ca hát trong chim
Chim bị bỏ quên trên bầu trời
Bầu trời bị lạc mất trong đêm
Tôi sẽ nói cho bạn biết
Cái gì đang sáng lên trong tim của chim

Đêm lạc lối trong bầu trời
Bầu trời lạc lối trong chim
Chim lạc lối trong sự lãng quên của chim
Đêm lạc lối trong đêm
Bầu trời lạc lối trong bầu trời

Nhưng trái tim vẫn là tâm điểm của trái tim
Và phát thành lời do miệng của trái tim


Nguồn: Thơ tình song ngữ, Liễu Nga Đoan, NXB Trẻ, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)