春日

忽覺東風景漸遲,
野梅山杏暗芳菲。
落星樓上吹殘角,
偃月營中掛夕暉。
旅夢亂隨蝴蝶散,
離魂漸逐杜鵑飛。
紅塵遮斷長安陌,
芳草王孫暮不歸。

 

Xuân nhật

Hốt giác đông phong cảnh tiệm trì,
Dã mai sơn hạnh ám phương phi.
Lạc tinh lâu thượng xuy tàn giốc,
Yển nguyệt doanh trung quải tịch huy.
Lữ mộng loạn tuỳ hồ điệp tán,
Ly hồn tiệm trục đỗ quyên phi.
Hồng trần già đoạn Trường An mạch,
Phương thảo Vương Tôn mộ bất quy.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió xuân, chợt cảnh đổi thay
Bỗng thơm đưa những hạnh mai núi đồi
Sao băng ốc trổi bên lầu
Vầng trăng hiu hắt đêm sâu doanh mờ
Bướm tan đất khách tàn mơ
Hồn rưng rưng cánh bơ thờ đỗ quyên
Bụi hồng chắn nẽo Trường Yên
Như Vương Tôn, khách trục miền rất xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của cao nguyên

Phong cảnh đổi dần theo gió xuân,
Mai rừng, hạnh núi ngát hương lân.
Sao băng, tiếng ốc bên lầu vắng,
Trăng khuyết treo mờ trên trại quân.
Mộng lữ tàn phai như giấc bướm,
Hồn tan theo tiếng cuốc lìa trần.
Bụi hồng chắn nẻo Trường An đó,
Công tử hào hoa chẳng lại gần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chợt biết cảnh xuân chậm dần lại
Hạnh và mai trên núi tốt tươi
Trên lầu ốc thổi sao rơi
Trăng treo trên trại mờ hơi ráng chiều
Mộng xa quê tản theo bươm bướm
Hồn chia ly dần cuốn cuốc bay
Trường An bụi phủ đường mây
Cỏ thơm cháu chúa cuối ngày không đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời