Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 02/03/2014 19:00

夜雪泛舟遊南溪

大江西面小溪斜,
入竹穿松似若耶。
兩岸嚴風吹玉樹,
一灘明月曬銀砂。
因尋野渡逢漁舍,
更泊前灣上酒家。
去去不知歸路遠,
棹聲煙裏獨嘔啞。

 

Tuyết dạ phiếm chu du Nam Khê

Đại giang tây diện tiểu khê tà,
Nhập trúc xuyên tùng tự Nhược Da.
Lưỡng ngạn nghiêm phong xuy ngọc thụ,
Nhất than minh nguyệt sái ngân sa.
Nhân tầm dã độ phùng ngư xá,
Cánh bạc tiền loan thướng tửu gia.
Khứ khứ bất tri quy lộ viễn,
Trạo thanh yên lý độc ẩu nha.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Sông chia một nhánh chảy xa xa
Rẽ trúc chen thông tựa suối Da
Lá rỏ tuyết trong cơn gió bấc
Cát in bạc trắng bóng trăng ngà
Tìm đò may gặp chài bên bãi
Ghé bến lên xơi rượu một nhà
Quay lại đường về xa tít tắp
Mái chèo sương khói nhịp dô ta


Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông lớn tây xiên ngang suối nhỏ
Xuyên tre thông tên nó Nhược Da
Gió lay cây ngọc hai bờ
Bên ghềnh trăng sáng chiếu qua cát vàng
Người tìm bến ghé thăm ngư phủ
Lên tửu gia bãi lõm đậu thuyền
Đường xa không ngại liên miên
Trong sương chỉ mái chèo lên tiếng ào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đề nghị hoán đổi hai chữ

Đề nghị hoán đổi vị trí hai chữ trong tiêu đề Việt ngữ: Tuyết dạ đổi thành Dạ tuyết.
Lý do: Cho phù hợp với nguyên tác Hán tự. Đã kiểm tra trong Toàn Đường thi, thấy chép đúng như nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời