嘆落花

一夜霏微露濕煙,
曉來和淚喪嬋娟。
不隨殘雪埋芳草,
盡逐香風上舞筵。
西子去時遺笑靨,
謝娥行處落金鈿。
飄紅墮白堪惆悵,
少別穠華又隔年。

 

Thán lạc hoa

Nhất dạ phi vi lộ thấp yên,
Hiểu lai hoà lệ táng thiền quyên.
Bất tuỳ tàn tuyết mai phương thảo,
Tận trục hương phong thướng vũ diên.
Tây tử khứ thì di tiếu yếp,
Tạ nga hành xứ lạc kim điền.
Phiêu hồng đoạ bạch kham trù trướng,
Thiểu biệt nùng hoa hựu cách niên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Thâu đêm khói toả lẫn sương sa
Sáng thấy hoa tàn nghĩ xót xa
Tuyết xuống cỏ thơm không kết bạn
gió vào tiệc múa sẽ theo đà
Nụ cười rơi lúc Tây Thi bước
bông mũ văng khi Tạ uẩn qua
Đỏ tía trắng vàng nay tạm biệt
Năm sau xuân lại đủ trăm hoa


Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong sương khói ban đêm lả tả
Đến sáng ra chôn ả mặt hoa
Xác không theo tuyết tan ra
Hương theo làn gió toả qua tiệc người
Nàng Tây đi mỉm cười má lúm
Tạ nương về rơi cụm hoa vàng
Hồng bay trắng rụng chịu buồn
Cách năm mỗi biệt hoa hương một lần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời