殘花

江頭沉醉落殘暉,
卻向花前慟哭歸。
惆悵一年春又去,
碧雲芳草兩依依。

 

Tàn hoa

Giang đầu trầm tuý lạc tàn huy,
Khước hướng hoa tiền đỗng khốc quy.
Trù trướng nhất niên xuân hựu khứ,
Bích vân phương thảo lưỡng y y.

 

Dịch nghĩa

Một chiều uống rượu ở quán đầu sông say tuý luý,
Thấy hoa, khóc thương thảm thiết rồi về.
Nỗi buồn hôm đó rồi cũng theo mùa xuân mà đi,
Mới hay, mây biếc và cỏ thơm, lúc nào cũng như lúc nào.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một buổi chiều đầu sông say khướt
Thấy hoa tàn khóc mướt rồi về
Buồn theo xuân lại ra đi
Cỏ thơm mây biếc vẫn y ngày ngày

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầu sông say khước bóng chiều tê,
Thảm thiết thương hoa khóc lại về.
Theo bước xuân đi lòng ảo não,
Mây thơm cỏ biếc thảy đề huề.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời