Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2008 10:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/05/2019 00:35

奉和左司郎中春物暗度感而成章

纔喜新春已暮春,
夕陽吟殺倚樓人。
錦江風散霏霏雨,
花市香飄漠漠塵。
今日尚追巫峽夢,
少年應遇洛川神。
有時自患多情病,
莫是生前宋玉身。

 

Phụng hoạ Tả ty lang trung “Xuân nhật ám độ, cảm nhi thành chương”

Tài hỉ tân xuân dĩ mộ xuân,
Tịch dương ngâm sát ỷ lâu nhân.
Cẩm giang phong tản phi phi vũ,
Hoa thị hương phiêu mạc mạc trần.
Kim nhật thượng truy Vu Giáp mộng,
Thiếu niên ưng ngộ Lạc Xuyên thần.
Hữu thì tự hoạn đa tình bệnh,
Mạc thị sinh tiền Tống Ngọc thân.

 

Dịch nghĩa

Vừa mừng xuân mới, xuân đã cũ,
Người tựa lầu ngâm thơ buồn muốn chết lúc chiều xuống.
Trên sông Cẩm gió thổi tan mây, mưa lất phất,
Nơi chợ hoa hương thơm bay toả, bụi mù mịt.
Hôm nay muốn tìm lại mộng của vua Sở ở Vu Giáp,
Lúc tuổi trẻ hẳn đã gặp thần sông Lạc.
Có lúc tự mang bệnh đa tình,
Phải chăng phải kiếp trước mang thân Tống Ngọc.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Xuân mới vừa vui hết chẳng ngờ
Nắng tà buồn khách tựa lầu thơ
Gió xua sông Cẩm mưa man mác
Hương thoảng làng hoa bụi dật dờ
Thần Lạc, trẻ trung từng gặp gỡ
Non Vu hiện tại vẫn theo mơ
Có phen lo bệnh đa tình nhỉ
Tống Ngọc thân xư phải bận giờ


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Vừa vui xuân, cuối xuân rồi,
Thơ ngâm, héo hắt người ngồi lầu chơi.
Xuân tàn, sông Gấm mưa rơi,
Chợ hoa, hương thoảng, bụi hơi mờ mờ.
Hôm nay, nơi kẽm Vu mơ,
Thần nơi sông Lạc có cơ gặp rồi?
Đa tình, có lúc lo thôi,
Chẳng thân Tống Ngọc ở đời trước ư?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân mới vừa mừng đà xuân cũ
Tựa trên lầu ủ rũ ngâm thơ
Trên sông Cẩm lất phát mưa
Chợ hoa bụi bậm, hương đưa ít nhiều
Hôm nay thích mộng yêu Vu giáp
Tuổi thơ mơ sông Lạc thuỷ thần
Đa tình bệnh chớm trong thân
Phải chăng Tống Ngọc hoá thân ra mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Xuân mới vừa mừng, lại sắp qua
Lầu thơ buồn chết vịnh chiều tà.
Gió đùa mưa phất mù sông Cẩm
Bụi mịt hương bay toả chợ hoa.
Vu giáp hôm nay mơ thượng hưởng
Lạc thần tuổi trẻ gặp hài hoà.
Có khi lo lắng đa tình bệnh
Tống Ngọc chăng là kiếp trước ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời