15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Nữ quan tử (2)

Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2005 19:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/03/2006 05:51

女冠子其二

昨夜夜半,
枕上分明夢見。
語多時,
依舊桃花面。
頻低柳葉眉,
半羞還半喜。
欲去又依依,
覺來知是夢,
不勝悲。

 

Nữ quan tử kỳ 2

Tạc dạ dạ bán,
Chẩm thượng phân minh mộng kiến.
Ngữ đa thì,
Y cựu đào hoa diện.
Tần đê liễu diệp my,
Bán tu hoàn bán hỉ.
Dục khứ hựu y y,
Giác lai tri thị mộng,
Bất thắng bi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Đúng nửa đêm trước
Trên gối rõ ràng mộng thấy
Truyện thì thầm
Vẫn nét đào hoa diện
Thường hay nhíu liễu my
Nửa mừng mà nửa thẹn
Cất bước lại y y
Tỉnh ra biết rõ mộng
Xiết sầu bi


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm qua nửa đêm
rõ ràng thấy mộng gối trên
nói rầm rì
Mặt đào hoa như cũ
chớp nhiều lá liễu my
Nửa thẹn nửa vui mừng
muốn đi lại muốn ỳ
Tỉnh ra mới biết mộng
nên sầu bi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời