15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 02/03/2014 19:08, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 17/01/2019 20:48

鄜州留別張員外

江南相送君山下,
塞北相逢朔漠中。
三楚故人皆是夢,
十年陳事只如風。
莫言身世他時異,
且喜琴尊數日衕。
惆悵卻愁明日別,
馬嘶山店雨蒙蒙。

 

Lịch Châu lưu biệt Trương viên ngoại

Giang Nam tương tống quân sơn hạ,
Tái bắc tương phùng sóc mạc trung.
Tam Sở cố nhân giai thị mộng,
Thập niên trần sự chỉ như phong.
Mạc ngôn thân thế tha thì dị,
Thả hỉ cầm tôn sổ nhật đồng.
Trù trướng khước sầu minh nhật biệt,
Mã tê sơn điếm vũ mông mông.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Bích Ngô

Giang Nam chân núi hận chia tay
Ải Bắc trong dinh gặp gỡ may
Ba Sở bạn bè mơ hoạ thấy
Mười năm công việc khó tung bay
Mặc dầu thân thế hồi sau đó
Hãy cứ cầm tôn dịp tốt này
Ngán nỗi sớm mai tôi tiễn bác
Trong mưa tiếng ngựa hét đường mây


Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tại Giang Nam tiễn ông xuống núi
Bắc ải quan từng thấy trong sa
Bạn thân đất Sở có ba
Chuyện mười năm cũ chỉ là gió thôi
Đừng nói thân thế thời gian khác
Thà rượu đàn trên gác vui chơi
Ngày mai buồn biệt nhau rồi
Ngựa kêu trong quán, mưa rơi mịt mùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Đề nghị sửa một chữ

Đề nghị sửa chữ lang thành chữ viên trong tiêu đề: Trương ngoại lang thành Trương viên ngoại. Lý do: cho phù hợp với bản nguyên tác Hán tự. Đã kiểm tra trong Toàn Đường thi, thấy bản này chép đúng như vậy. Ngoài ra, Quân Sơn sửa thành quân sơn; sở sửa thành Sở mới dịch thoát ý được.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời