Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Phụng Hà vào 22/02/2012 23:35

壺關道中作

處處兵戈路不通,
卻從山北去江東。
黃昏欲到壺關寨,
匹馬寒嘶野草中。

 

Hồ quan đạo trung tác

Xứ xứ binh qua lộ bất thông,
Khước tòng sơn bắc khứ Giang Đông.
Hoàng hôn dục đáo Hồ quan trại,
Thất mã hàn tê dã thảo trung.

 

Dịch nghĩa

Đâu đâu cũng có lính và giáo mác, đường lớn không đi được,
Phải theo đường tắt qua ngả bắc núi (Hồ) để đi Giang Đông.
Chiều xuống, sắp tới trại Hồ,
Con ngựa hí trên đồng cỏ lạnh.


Hồ quan là cửa ải nay ở phía đông bắc huyện Lê Thành, tỉnh Sơn Tây, gần núi Hồ nên mang tên theo núi. Núi có hình như cái bầu rượu, nên tên núi gọi là Hồ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Khắp chốn binh đao đường chẳng thông,
Đành theo lối núi tới Giang Đông.
Sắp đến trại Hồ hoàng hôn xuống,
Ngựa kêu đường lạnh cỏ rợp đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chỗ nào cũng binh đao, đường tắc
Đi Giang Đông ngả tắt xuyên non
Ải Hồ trở lạnh hoàng hôn
Đồng hoang ngựa hí trên con đường mòn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chốn chốn binh đao lối chẳng thông
Đành men ngã bắc đến Giang Đông
Trại Hồ vừa tới hoàng hôn xuống
Ngựa hí đồng hoang vẻ lạnh lùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời