陪金陵府相中堂夜宴

滿耳笙歌滿眼花,
滿樓珠翠勝吳娃。
因知海上神仙窟,
只似人間富貴家。
繡戶夜攢紅燭市,
舞衣晴曳碧天霞。
卻愁宴罷青鵝散,
揚子江頭月半斜。

 

Bồi Kim Lăng phủ tướng trung đường dạ yến

Mãn nhĩ sinh ca mãn nhãn hoa,
Mãn lâu châu thuý thắng Ngô oa.
Nhân tri hải thượng thần tiên quật,
Chỉ tự nhân gian phú quý gia.
Tú hộ dạ toàn hồng chúc thị,
Vũ y tình duệ bích thiên hà.
Khước sầu yến bãi thanh nga tán,
Dương Tử giang đầu nguyệt bán tà.

 

Dịch nghĩa

Đầy tai nghe đàn hát, mãn mắt coi hoa,
Gái đẹp đeo châu báu đầy lầu.
Được biết cung điện của thần tiên ngoài biển,
Cũng chỉ như trang trại giàu sang ở cõi người.
Đèn đuốc trong tiệc nhiều như gom lại của một phố thị,
Màu sắc quần áo vũ công rực rỡ như ráng trời biếc.
Buồn bã khi tiệc tan gái đẹp ra về,
Nơi đầu sông Dương Tử trăng phai một nửa.


Kim Lăng tức Nhuận Châu đời Đường, nay là thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô. Phủ tướng tức Chu Bảo, quan trấn thủ Kim Lăng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhạc đầy tai, coi hoa mãn mắt
Gái đẹp đeo ngọc đắt đầy lầu
Thần tiên ngoài biển cao lâu
Chỉ như trang trại sang giàu thế gian
Đèn đuốc sáng tựa hàng phố thị
Áo vũ công rực rỡ ráng trời
Tiệc tan buồn gái tản rồi
Đầu sông Dương Tử trăng phai nửa vành

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hoa nhìn đầy mắt, hát đầy tai
Đầy gác mỹ nhân ngọc khắp người.
Được biết cung tiên xa tít biển
Tựa như quyền quý ở trên đời.
Nhà giàu gom góp đèn hồng chợ
Sắc áo vũ công ráng biếc trời.
Tiệc dứt buồn nhìn người đẹp tản
Đầu sông Dương Tử nửa trăng phai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đầy tai ca nhạc mắt đầy hoa
Ngọc thuý khắp lầu vượt gái Ngô
Mới biết thần tiên nơi biển cả
Chỉ như phú hộ phủ người ta
Cửa thêu đêm chợ đuốc hồng họp
Áo múa tạnh trời giáng biếc sa
Tàn tiệc lại buồn người đẹp vắng
Đầu sông Dương Tử nửa trăng tà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời