菩薩蠻其一

洛陽城裡春光好,
洛陽才子他鄉老。
柳暗魏王堤,
此時心轉迷。
桃花春水淥,
水上鴛鴦浴。
凝恨對殘暉,
憶君君不知。

 

Bồ tát man kỳ 1

Lạc Dương thành lý xuân quang hảo,
Lạc Dương tài tử tha hương lão.
Liễu ám Nguỵ vương đê,
Thử thời tâm chuyển mê.
Đào hoa xuân thuỷ lục,
Thuỷ thượng uyên ương dục.
Ngưng hận đối tàn huy,
Ức quân quân bất tri.

 

Dịch nghĩa

Trong thành Lạc Dương, ánh xuân tươi đẹp,
Tài tử người Lạc Dương đang già đi trên đất khách.
Liễu che đê Nguỵ vương,
Lúc này tâm trạng trở nên say đắm.
Đào ra hoa bên dòng nước trong,
Trên nước, đôi uyên ương đang tắm.
Nỗi hận ngưng tụ lại trước ánh chiều tà,
Lòng nhớ người, người không hay.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Lạc Dương thành ấy xuân khoe sắc,
Lạc Dương tài tử già đất khách.
Liễu ám Nguỵ vương đê,
Lúc này lòng chuyển mê.
Dòng biếc đào tươi thắm,
Trên nước uyên ương tắm.
Ngưng hận trước chiều giăng,
Nhớ người, người biết chăng?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thành Lạc Dương ánh xuân tươi đẹp
Đang già đất khách người thành Lạc
Liễu che đê Nguỵ vương
Lúc này tâm bất thường
Đào hoa bên dòng biếc
Uyên ương tắm trên nước
Chiều về sầu ngưng tụ
Hay chăng lòng ta nhớ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời