獨鶴

夕陽灘上立徘徊,
紅蓼風前雪翅開。
應為不知棲宿處,
幾回飛去又飛來。

 

Độc hạc

Tịch dương than thượng lập bồi hồi,
Hồng liệu phong tiền tuyết sí khai.
Ưng vị bất tri thê túc xứ,
Kỷ hồi phi khứ hựu phi lai.

 

Dịch nghĩa

Chiều đã ngả, đứng trên bãi cát mà dùng dằng hoài,
Lá cây rau đắng đỏ trước gió đã đông thành những cánh tuyết.
Bởi vì chẳng biết trú ngụ nơi đâu,
Nên cứ bay đi rồi lại bay lại.


Tác giả lận đận từ nhỏ, mãi tới năm 58 tuổi mới đậu tiến sĩ, nhưng cũng chỉ được làm quan chức nhỏ. Ông ví thân phận mình như con hạc cô đơn trong bài này.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chiều đã về còn dùng dằng mãi
Rau đắng hồng trước bãi tuyết rơi
Biết rằng trú ngụ không nơi
Nên cứ bay tới để rồi bay lui

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Chiều tà trên thác đứng e hoài
Rau đỏ trước giông cánh tuyết khai.
Chẳng biết nơi đâu nên đậu nghỉ
Bao lần lui tới lại bay bay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Bóng chiều trên bãi đứng bồi hồi
Cao đỏ cánh giương gió tuyết bay
Chẳng biết nơi đâu là chốn đỗ
Mấy lầm bay tới lại bay đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trên cát chiều hôm bước ngập ngừng,
Rau hồng tuyết bám trước cơn giông.
Thương con hạc lẻ về đâu nhỉ,
Bay tới bay lui biết mấy vòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời