Mây lộn xộn trước non hình thú
Mưa giăng giăng gió hú Vị xuyên
Âm u không vật khắp miền
Chợt đâu đàn nhạn cánh liền thẳng bay

tửu tận tình do tại