Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 20/08/2014 22:37 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 21/08/2014 10:30 bởi hongha83
Vi Si Châu 韋癡珠 không rõ năm sinh mất và hành trạng. Ông là danh sĩ của triều Thanh. Theo "Hoa nguyệt ngân", ông là người Đông Việt. Ông và Hàn Hà Sinh, cũng là danh sĩ quê ở Tây Việt, đã gặp hai danh kỹ đều rất mực sắc tài là Lưu Thu Ngân và Đỗ Thái Thu. Hàn Hà Sinh thì lấy được Đỗ Thái Thu, còn Vi Si Châu chưa kịp lấy Lưu Thu Ngân thì nàng đã bị bệnh mà chết. Sau đó không lâu, Vi Si Châu cũng qua đời. Thơ hiện còn hai bài.