Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tường Linh (16 bài)
- Lương Cẩm Giang (3 bài)
- Huy Dung (86 bài)
- Thanh Nam (10 bài)
- Thanh Hào (5 bài)
Tạo ngày 10/08/2006 06:39 bởi Vanachi
Vi Khuê còn có các bút hiệu Đoàn Văn, Nguyễn Thị Bình Thường, Đào Thị Khánh, tên thật Trần Trinh Thuận, sinh ngày 20-5-1931 tại Thạch Bình, Ngũ Xã, Thừa Thiên. Cử nhân văn chương Việt Hán, nguyên hiệu trưởng trường trung học tư thục Văn Khoa, Đà Lạt. Chính thức sinh hoạt văn học nghệ thuật từ 1971, hiện định cư tại Hoa Kỳ.

Thi phẩm đã xuất bản:
- Giọt lệ (1971)
- Cát vàng (1985)
- Tặng phẩm tình yêu (1991)
- Hoa bướm vườn thơ tôi (1994)