Qua đèo nay, nhớ trấn xưa
hoang vu đồi hạ, đôi bờ cỏ may

từ bên ấy sang bên này
con sông vẽ một nét mày bắc ngang

em về bên ấy sao đang
tôi thương cổ thụ hai hàng lệ xưa

cồn hoang dã, bến lau thưa
trơ thân cỏ dại nằm chờ nước sông

cửa trời đã khép đôi khung
suy tư bước nhỏ ngại ngùng chân em

dòng ơi, sông nước êm đềm
trả hoang vu, lại cho mình hoang vu.


Nguồn: http://www.oldcottage.net...thicatinhhoa/hoangvu.html