上皇三台

不寐倦長更,
披衣出路行。
月寒秋竹冷,
風切夜窗聲。

 

Thượng hoàng tam đài

Bất mị quyện trường canh,
Phi y xuất lộ hành.
Nguyệt hàn thu trúc lãnh,
Phong thiết dạ song thanh.

 

Dịch nghĩa

Ngủ không được chán đêm dài,
Khoác áo đi ra ngoài đường.
Đêm thu trăng và trúc đều lạnh,
Gió như dao cắt thổi ào ào trước song cửa.


Trong niên hiệu Thiên Bảo (742-756) cuối đời Đường Huyền Tông xuất hiện một nhạc điệu tên là "Tam đài". Tác giả viết bài này theo nhạc điệu đó.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm dài không ngủ được
Khoác áo ra đường bước
Đêm thu trăng trúc lạnh
Gió như cắt song trước

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đêm dài giấc ngủ khôn yên
Khoác thêm chiếc áo ra đường vẩn vơ
Lạnh lùng trăng dọi trúc thu
Song khuya tiếng gió vù vù cắt qua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời