三台其二

冰泮寒塘始綠,
雨餘百草皆生。
朝來門閤無事,
晚下高齋有情。

 

Tam đài kỳ 2

Băng phán hàn đường thuỷ lục,
Vũ dư bách thảo giai sinh.
Triêu lai môn cáp vô sự,
Vãn há cao trai hữu tình.

 

Dịch nghĩa

Băng tan, nước ao bắt đầu xanh,
Nước mưa đọng lại làm cây cỏ nảy nở.
Buổi sáng nơi cổng thành không có chuyện gì lạ,
Buổi chiều lên gác thư phòng ghi lại cảm xúc.


Trong niên hiệu Thiên Bảo (742-756) cuối triều đại Đường Huyền Tông xuất hiện một nhạc điệu tên là "Tam đài". Tác giả viết bài này theo nhạc điệu đó.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Băng đang tan, nước ao màu lục
Mưa đọng nhiều thảo mộc tươi xanh
Sớm mai vô sự cổng thành
Chiều về lên gác ghi nhanh cảm tình

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Băng tan nước ao xanh biếc
Mưa dồi cây cỏ tốt tươi
Ngoài cửa sớm mai rỗi việc
Chiều về lên gác thoả chơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời