自鞏洛舟行入黃河即事,寄府縣僚友

夾水蒼山路向東,
東南山豁大河通。
寒樹依微遠天外,
夕陽明滅亂流中。
孤村幾歲臨伊岸,
一雁初晴下朔風。
為報洛橋遊宦侶,
扁舟不系與心同。

 

Tự Củng Lạc chu hành nhập Hoàng Hà tức sự, ký phủ huyện liêu hữu

Giáp thuỷ thương sơn lộ hướng đông,
Đông nam sơn khoát đại hà thông.
Hàn thụ y vi viễn thiên ngoại,
Tịch dương minh diệt loạn lưu trung.
Cô thôn kỷ tuế lâm y ngạn,
Nhất nhạn sơ tình há sóc phong.
Vị báo Lạc Kiều du hoạn lữ,
Thiên chu bất hệ dữ tâm đồng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nước biếc trời xanh lối tới đông,
Đông nam núi rộng một dòng thông.
Cây lạnh mịt mù trời thẳm thẳm,
Nắng chiều thấp thoáng nước bềnh bồng.
Bờ kia mấy độ thôn nằm quạnh,
Gió bấc trời trong nhạn liệng không.
Nhắn giúp Lạc Kiều bè bạn cũ:
Lòng với thuyền con chẳng buộc đồng.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Sang đông, nước biếc trời xanh,
Đông nam, núi thẳm, uốn quanh sông dài.
Trời xa cây lạnh lẽo thay,
Nắng chiều thấp thoáng sông dài nước tuôn.
Bên bờ năm tháng, một thôn,
Trời quang, gió bắc, cô đơn nhạn về.
Lạc Kiều, nhắn với bạn bè,
Lòng ta cũng giống như ghe giữa dòng...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước biếc non xanh hướng lối đông
Đông nam núi rộng tiếp dòng sông
Mịt mờ cây lạnh trời thăm thẳm
Hiu hắt chiều hôm sóng bập bồng
Gió bấc trời trong vời nhạn chiếc
Bờ kia mấy độ quạnh làng không
Lạc Dương  bạn cũ lời xin nhắn
Lòng tựa thuyền con chẳng buộc,đồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm .

Nước biếc non xanh hướng tới đông
Đông nam núi rộng một dòng sông
Mịt mùng cây lạnh trời xa thẳm
Quạnh quẽ chiều hôm sóng chập chồng
Một xóm cô đơn trên bến vắng
Nhạn buồn đơn lẻ liện từng không
Lạc Kiều nhắn bạn ngày xưa cũ
Chẳng buộc thuyền neo chẳng trói lòng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường về đông trời xanh nước biếc
Núi đông nam dòng xiết mở ra
Hàng cây nhỏ bé trời xa
Nắng chiều chập choạng phong ba giữa dòng
Xóm lẻ loi bên sông dầu dãi
Nhạn một con đáp bãi trời quang
Lạc Kiều gửi bạn làm quan
Thuyền con không buộc tựa lòng ta đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hướng đông xanh biếc nước cùng trời
Núi rộng đông nam sông uốn trôi.
Trời thẳm lạnh lùng cây tí tẹo
Nắng chiều mờ tỏ sóng xô nhồi.
Năm sang bên bãi làng hiu quạnh
Gió bắc tắt trời nhạn lẻ loi.
Nhắn bạn Lạc Kiều quan lại cũ
Thuyền con không buộc tựa lòng tôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời