送汾城王主簿

少年初帶印,
汾上又經過。
芳草歸時遍,
情人故郡多。
禁鐘春雨細,
宮樹野煙和。
相望東橋別,
微風起夕波。

 

Tống Phần Thành Vương chủ bạ

Thiếu niên sơ đới ấn,
Phần thượng hựu kinh qua (quá).
Phương thảo quy thì biến,
Tình nhân cố quận đa.
Cấm chung xuân vũ tế,
Cung thụ dã yên hoà.
Tương vọng đông kiều biệt,
Vi phong khởi tịch ba.

 

Dịch nghĩa

Lúc còn trẻ đã mang ấn làm quan nơi đây,
Nay lại qua sông Phần để về kinh đô.
Lúc trở về mọi hoa đều ngát hương,
Tình người ở quân cũ rất nhiều.
Chuông trong cấm thành điểm, mưa xuân nhỏ,
Cây trong cung hoà hợp với khói đồng ruộng.
Cùng hướng về cầu phía đông từ biệt,
Gió chiều thổi nhẹ làm mặt sông nổi sóng.


Phần là tên quận, cũng là tên sông, nay là huyện cùng tên trong tỉnh Thiểm Tây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Làm quan thời tuổi trẻ
Từng ghé xứ Phần chơi
Nay tới um đầy cỏ
Xưa quen vẫn lắm người
Mưa xuân mờ khánh vọng
Khói nội quyện cây tươi
Ly biệt cầu đông ngóng
Sóng chiều gió nhẹ khơi


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ấn, còn tuổi trẻ đã mang,
Lại từng có dịp đi sang đất Phần.
Cỏ thơm, về đã xanh rần,
Ở nơi quê cũ, bạn thân rất nhiều.
Chuông vang cung cấm, mưa đều,
Khói đồng quyện với cây chiều trong cung.
Trông nhau lúc biệt cầu đông,
Gió hơi gợn sóng dòng sông chiều tà...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trẻ trai đeo ấn làm quan
Xứ Phần từng đã ghé sang mấy lần
Nay về cỏ biếc xanh um
Chốn xưa bè bạn tình thân bao người
Khói đồng quyện khóm cây tươi
Mưa xuân tiếng khánh cung sâu mơ mòng
Biệt ly dõi ngóng cầu đông
Sóng chiều nhè nhẹ trên sông gợn buồn

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lúc còn trẻ đã mang ấn tín
Nay qua sông Phần đến kinh đô
Lúc đi hoa ngát hương đưa
Người trong quận cũ tình thừa mến thương
Chuông cấm thành, mưa xuân nho nhỏ
Cây trong cung hoà với khói đồng
Cùng nhìn từ biệt cầu đông
Gió chiều nhẹ thổi mặt sông sóng dồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Trẻ trung đeo ấn mấy năm thừa
Nay chốn Phần Thành gót lại đưa
Hoa cỏ thơm tho đầy thuở trước
Cân đai nhan nhản những người xưa
Chung rền cung thẳm mưa xuân sớm
Cây lộn đồng không áng khói đưa
Lẩn thẩn bên cầu lòng luống những
Xa trông như vẽ nét mây mưa


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời