初發揚子寄元大校書

悽悽去親愛,
泛泛入煙霧。
歸棹洛陽人,
殘鐘廣陵樹。
今朝為此別,
何處還相遇。
世事波上舟,
沿洄安得住。

 

Sơ phát Dương Tử ký Nguyên Đại hiệu thư

Thê thê khứ thân ái,
Phiếm phiếm nhập yên vụ.
Quy trạo Lạc Dương nhân,
Tàn chung Quảng Lăng thụ.
Kim triêu vi thử biệt,
Hà xứ hoàn tương ngộ.
Thế sự ba thượng chu,
Diên hồi an đắc trú.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Tình thân thôi đã chia tay
Trên sông, chút nữa đã đầy khói, sương
Chèo khua, người về Lạc Dương
Quảng Lăng cây thắm tiếng chuông canh tàn
Chia tay phút mặt trời lên
Mà nơi gặp lại biết miền nào đây
Việc đời, thuyền trước sóng vây
Lênh đênh đã biết đâu ngày thả neo


Nguồn: 300 bài thơ Đường, Ngô Văn Phú dịch, NXB Văn học, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bùi ngùi từ biệt bạn thân,
Mênh mông, thuyền tiến vào dần khói sương.
Quay chèo, người đến Lạc Dương,
Quảng Lăng cây cối chuông dường còn nghe.
Sớm nay từ giã bạn bè,
Nơi nào gặp lại, những e khó lòng.
Việc đời: trên sóng thuyền dong,
Xuôi dòng nước chảy chờ mong ngừng thuyền...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xa người thân lòng buồn rười rượi
Thuyền êm trôi vào khói sương mờ
Người về đất Lạc mong chờ
Kẻ nghe chuông Quảng âm dư còn rền
Như thế là hai bên cách biệt
Gặp lại nhau nào được biết cho
Sự đời như nước với ghe
Nước đà xuôi chảy ghe e khó ngừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Buồn xa người thân thương
Thuyền trôi vào khói sương
Người chèo về đất Lạc
Cây Quảng vọng hồi chuông
Sáng nay lại cách biệt
Chốn nao biết tương phùng
Việc đời thuyền trên sóng
Nước chảy sao thuyền dừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời