Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
12 bài trả lời: 12 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/03/2008 02:10, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/02/2012 13:13

寄李儋元錫

去年花裡逢君別,
今日花開又一年。
世事茫茫難自料,
春愁黯黯獨成眠。
身多疾病思田里,
邑有流亡愧俸錢。
聞道欲來相問訊,
西樓望月幾回圓。

 

Ký Lý Đảm, Nguyên Tích

Khứ niên hoa lý phùng quân biệt,
Kim nhật hoa khai hựu nhất niên.
Thế sự mang mang nan tự liệu,
Xuân sầu ảm ảm độc thành miên.
Thân đa tật bệnh tư điền lý,
Ấp hữu lưu vong quý bổng tiền.
Văn đạo dục lai tương vấn tấn,
Tây lâu vọng nguyệt kỷ hồi viên.

 

Dịch nghĩa

Năm ngoái khi hoa đào nở, chính là lúc cùng các ông chia tay,
Năm nay hoa nở, lại đã một năm rồi!
Việc đời man mác, khó tự liệu tính trước được,
Trong mối sầu xuân ảm đạm, một mình tạo nên giấc ngủ.
Mình nhiều bệnh tật, nên nghĩ tới đồng ruộng quê nhà,
Trong ấp có kẽ lưu vong, nên hổ thẹn còn lãnh bổng lộc.
Nghe nói các ông muốn đến đây thăm hỏi tôi,
Trên lầu tây, tôi trông ngắm trăng, đã mấy lần rồi!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Trông hoa năm ngoái chia tay,
Hôm nay hoa nở, lại đầy một năm.
Việc đời man mác muôn vàn,
Đắm chìm trong giấc sầu xuân một mình.
Bệnh nhiều, nhớ chốn điền viên,
Lưu vong đầy ấp, bổng tiền thẹn ai.
Nghe tin bạn định qua chơi,
Lầu tây trăng đã tròn đầy bao phen?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Năm ngoái vườn hoa biệt các ông,
Hôm nay hoa nở, đã năm ròng.
Mang mang thế sự khôn bề liệu,
Ảm đạm sầu xuân lẻ giấc mòng.
Vườn ruộng nhớ nhung, thân lắm bệnh,
Lộc tiền thẹn hưởng, phận lưu vong.
Nghe rằng muốn tới thăm tin tức,
Trăng chiếu lầu tây mấy độ tròn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của cao nguyên

Xa anh năm ngoái dưới hoa
Bây giờ hoa nở đã là tròn năm
Việc đời bối rối băn khoăn
Giấc xuân buồn bã đăm đăm một mình
Nhiều bệnh tật nhớ ruộng vườn
Tấm thân lưu lạc thẹn cùng bạn xưa
Nghe rằng bạn đến xin thưa
Lầu Tây mấy độ vẫn chờ ngắm trăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Năm ngoái xem hoa đưa tiễn bạn,
Nay hoa lại nở, tròn một niên.
Việc đời man mác lòng khó liệu,
Sầu xuân quạnh quẽ giấc chẳng yên.
Một thân bệnh tật, trông vườn ruộng,
Bao kẻ lưu vong, thẹn bổng tiền.
Nghe bạn định đến đây thăm hỏi,
Trăng tròn đứng ngắm mấy độ liền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Năm ngoái trông hoa vừa từ biệt
Hôm nay hoa nở hết một năm
Việc đời man mác đã căm
Xuân sầu ủ rũ lại càng ngủ thôi
Nhiều tật bệnh mong nơi điền lý
Người lưu vong thẹn kẻ bổng tiền
Nghe ai muốn đến hàn huyên
Lầu tây trông ngóng mấy phen trăng tròn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Năm ngoái đưa anh hoa nở thắm,
Nay hoa lại nở, một năm tròn.
Việc đời man mác khôn toan liệu,
Xuân muộn âm thầm cứ ngủ ngon.
Thẹn lộc, xóm nhiều dân tản lạc,
Ốm đau, quê cũ dạ thon von.
Nghe anh đã định về thăm hỏi,
Trăng mọc lầu tây mấy độ tròn...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Dưới hoa, năm ngoái biệt anh,
Năm nay hoa nở đã thành một năm.
Việc đời rối, tính chẳng nhằm,
Xuân buồn ảm đạm, chỉ nằm ngủ thôi.
Ruộng, làng, bệnh nghĩ chẳng nguôi,
Dân còn trôi nổi, lộc, thời thẹn thay.
Nghe anh muốn đến thăm đây,
Mấy lần đã thấy gác tây trăng tròn...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trong hoa năm trước biệt người
Hôm nay hoa nở vừa đầy một năm
Sự đời liệu trước khó xong
Sầu xuân ảm đạm mơ mòng giấc khuya
Bệnh nhiều nhớ chốn vườn quê
Thẹn mình bổng lộc bao người lưu vong
Nghe tin bạn định qua thăm
Lầu tây qua mấy mùa trăng đợi chờ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm qua từ biệt vườn hoa
Hôm nay hoa nở lại đà một năm
Việc đời khó liệu mông mênh
Xuân về ảm đạm một mình ủ ê
Thân bệnh tật, nhớ đồng quê
Lưu vong trong xóm, thẹn ghê bổng tiền
Nghe tin bạn sắp thăm liền
Trăng tròn ngắm đợi tây hiên mấy kỳ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm .

Năm trước hoa đào nói biệt nhau
Năm nay lại nở tựa hôm nào
Việc đời man mác không lường được
Mượn giấc xuân buồn gác nỗi đau
Tật bệnh liên miên buồn nhớ ruộng
Lưu vong, hưởng lộc thẹn dường bao
Nghe ông muốn đến thăm bè bạn
Trăng sáng lầu tây mấy độ vào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối