Đò đã rời chỉ còn chấm nhỏ
Mình muốn đi ai có đợi mình
Tiếng chuông chiều báo inh inh
Mưa giăng đất Sở tới ghềnh biển xanh
Sóng gió khiến hồn dâng sầu biệt
Sự việc làm tiều tuỵ dung nhan
Chim côi bay hướng đông nam
Phải bay về phía Quảng Lăng chăng là?

tửu tận tình do tại